Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Le carrefour preuf en proost. U dient zich ervan bewust te zijn dat Le carrefour preuf en proost niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere organisaties, sites en bronnen. Door gebruik te maken van Le carrefour preuf en proost geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Le carrefour preuf en proost respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, zoals verder wordt omschreven in de nog af te sluiten of al afgesloten verwerkersovereenkomst (zoals voorgeschreven in de AVG). Het niet verstrekken van de benodigde persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij de dienst niet kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Le carrefour preuf en proost of op beveiligde servers van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uw gegevens zullen zolang u gebruikmaakt van onze dienst bewaard blijven. Als u geen gebruik meer maakt van onze dienst zullen de gegevens gedurende de periode zoals overeengekomen bewaart blijven. Daarna zullen zij definitief verwijdert worden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, worden deze bewaard. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Le carrefour preuf en proost of op beveiligde servers van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in desbetreffende verwerkersovereenkomst, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit in de desbetreffende verwerkersovereenkomst is omschreven.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige diensten van Le carrefour preuf en proost en het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Daarnaast is het mogelijk om alle digitale persoonlijke informatie op te vragen. Le carrefour preuf en proost levert deze informatie digitaal.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

De website van Le carrefour preuf en proost maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Le carrefour preuf en proost of beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, internetgebruik of voor het sturen van een nieuwsbrief.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Daarnaast controleren onze juristen regelmatig of we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten
U hebt altijd de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop Le carrefour preuf en proost met uw gegevens omgaat.

­­­­­­­We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Daarnaast controleren onze juristen regelmatig of we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.